Energetický audit

Po zhlédnutí vyúčtování energií si mnoho majitelů firem i domácností pokládá otázku, jak tyto výdaje snížit a vylepšit tak svou finanční situaci. Jednou z možností je nechat si zpracovat energetický audit, který odhalí skutečné příčiny úniku energií a vylepší firemní či rodinný rozpočet.

Energetický audit od rodinných domů až po gigantické areály

Energetický audit je písemná zpráva, která obsahuje aktuální informace o způsobu využívání všech energií v objektech. Zároveň navrhuje dostupná opatření, díky kterým lze dosáhnout energetických úspor, a to jak v rodinných domech, tak i ve velkých průmyslových areálech a v jiných budovách či institucích.

Pokud není realizována větší rekonstrukce budovy, má energetický audit platnost 5 let od data zhotovení.

Kdy je energetický audit budov povinný?

V zákoně o hospodaření energií je stanoveno, kdy je povinnost nechat si zpracovat energetický audit. Rozhoduje o tom celková průměrná roční spotřeba energie za poslední dva kalendářní roky, která nesmí být vyšší, než je stanovená hodnota spotřeby energie v prováděcím právním předpisu.

  • Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace – limit 1 500 GJ/rok
  • Fyzické a právnické osoby – limit 35 000 GJ

Při žádosti o dotaci se tato povinnost vztahuje na všechny budovy ve veřejné správě a na fyzické a právnické osoby, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW. Rovněž se tato povinnost týká všech osob, které žádají o státní podporu v rámci programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.   

Kdo vypracuje energetický audit?

Energetický audit může zpracovat pouze energetický auditor, který má platné osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu. Ten pak na základě všech dostupných údajů o energetickém hospodářství provede analýzu, odhalí nedostatky a doporučí postup, kterým lze dosáhnout energetických úspor, které jsou ekologicky šetrné.   

Kontaktní formulář


Energetický audit