Průkaz energetické náročnosti budov

Od začátku roku 2013 vznikla všem majitelům, kteří budou chtít svou nemovitost prodat či pronajmout, postavit novou nebo ve větší míře zrekonstruovat, nová povinnost – opatřit pro daný objekt průkaz energetické náročnosti budov (PENB). Obdoba známých štítků na elektrospotřebičích se tedy bude objevovat i na budovách. 

Koho se průkaz energetické náročnosti budov týká?

Povinnost vzniká při výstavbě nových domů, větších změnách dokončených budov, při prodeji nebo pronájmu. Nechat si zpracovat průkaz energetické náročnosti budov a vystavit jej na veřejně přístupném místě musí i provozovatelé budov určených pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod a sport. Rovněž se povinnost týká i ubytovacích a stravovacích služeb, středisek v oboru vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikace, ale také veřejné správy, která má celkovou plochu více jak 1000 metrů čtverečních.

Průkaz obsahuje protokol i grafické znázornění

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) obsahuje informace o spotřebě energií v dané budově, a to z hlediska vytápění, chlazení, ohřevu teplé vody, osvětlení, klimatizace a větrání. Potencionální kupující či nájemníci tak mají jasnou představu o energetické náročnosti budovy a jejích provozních nákladech. Tento průkaz tak může ovlivnit výši kupní ceny nebo nájmu.

Obsahem průkazu je protokol o energetické náročnosti budov a také grafické znázornění. Graf je rozdělen do sedmi energetických tříd v rozmezí A – G, přičemž třída A vyjadřuje energetickou náročnost budovy jako mimořádně úspornou, zatímco třída G jako mimořádně nehospodárnou. Podle výpočtů spotřeby energie se tedy budova zařadí do kategorie charakterizující její úspornost.

Průkaz energetické náročnosti budov má platnost 10 let.

Kdo zpracovává PENB?

Průkaz energetické náročnosti budov může zpracovávat pouze energetický auditor nebo autorizovaná osoba se zvláštním oprávněním, které na základě tematického přezkoušení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kontaktní formulář


Průkaz energetické náročnosti budovy