Náhradní plnění 2015

Stejně jako v předchozím roce jsou subjekty, které zaměstnávají více než 25 osob, povinni splnit zákonný podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Oproti loňskému roku nedošlo v legislativě k žádným změnám, a tak je i pro náhradní plnění 2015 tento podíl stanoven na 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Jak zákonný podíl splnit

Pokud Vaše společnost zaměstnává více než 25 osob, můžete zvolit ze tří možností jak zákonem danou povinnost naplnit. Vedle přímého zaměstnání osob se zdravotním postižením a odvodem do státního rozpočtu za každou OZP, kterou dle zákona máte zaměstnat, existuje ještě třetí možnost.

Třetí možností je odběr výrobků a služeb od subjektů, které zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením. Tento způsob se nazývá náhradní plnění zákonného podílu. I do dalšího roku Vám mohu zprostředkovat odběr služeb v tomto režimu.

Služby pro náhradní plnění 2015

Pokud Vaše společnost nemůže zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, může být pro Vás náhradní plnění ideálním řešením. Ve srovnání s odvodem do státního rozpočtu má náhradní plnění celou řadu výhod.

Získáte profesionální služby, které pomohou zajistit hladký chod Vaší společnosti a to z oblasti:

Své finance investujete efektivně, získáte profesionální služby a splníte zákonnou povinnost. Kontaktujte mě s předstihem, zákon limituje objem poskytovaných služeb.

Náhradní plnění 2015