Povinný podíl v zaměstnávání OZP a náhradní plnění

Aktualizováno 9. 12. 2021

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 81-83) stanovuje, že firmy s více jak 25 zaměstnanci (v přepočteném počtu) se musí podílet na zaměstnávání OZP v podílu 4 %, tzv. povinný podíl.

Šance zařadit se do pracovního procesu je pro zdravotně tělesně postižené osoby velmi důležitá. Zaměstnání jim umožní nejen zlepšit si svou životní úroveň, ale také se mnohem lépe seberealizovat. Podpořit vytváření práce pro ZTP (zvlášť těžce postižené) a OZP (osoby se zdravotním postižením) můžete i Vy, a sice přímo, nebo formou náhradního plnění

Možnosti plnění povinného podílu

  1. přímé zaměstnávání OZP (práce pro ZTP, TP, OZP - tělesně postižení)
  2. odběr služeb či výrobků od poskytovatelů náhradního plnění, event. zadávání zakázek těmto subjektům (tzv. náhradní plnění 2022)
  3. finanční odvod do státní pokladny
  4. kombinace výše uvedených možností 1.-3.

Spočítejte si, kolik orientačně ušetříte využitím odběru služeb pro náhradní plnění.
Aktuální výpočet počítá s hodnotou průměrné měsíční mzdy za I. - III. čtvrtletí roku 2021, která činila 37 047 Kč. Průměrná měsíční mzda za období roku 2022 bude zveřejněna Českým statistickým úřadem až koncem roku.

Kalkulačka náhradního plnění

Povinný podíl OZP (ZPS) ve firmě s 25 zaměstnanci a více
Přepočtený počet Vašich zaměstnanců
Povinný podíl OZP (ZPS) zaměstnanců - 4 %
Odvod státu v případě nezaměstnávání OZP (ZPS)
Odběrem služeb ročně ušetříte
Výše uvedené úspory dosáhnete odběrem / outsourcingem
služeb v hodnotě
Vaše měsíční úspora bude činit

Výše odvodu státu

Odvod státu za 1 nezaměstnanou OZP činí 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy (I.-III. čtvrtletí sledovaného roku).

Výše odběru služeb pro náhradní plnění

Povinný podíl za 1 nepřímo zaměstnanou OZP splníte odběrem služeb či zadáním zakázek ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy (I.-III. čtvrtletí sledovaného roku).

Uplatnění OZP zaměstnanců při náhradním plnění

Osoby se ZP a ZTP (dříve ZPS) se podle své kvalifikace a stupně postižení uplatňují například v bezpečnostních službách (recepce, vrátnice, monitoring bezpečnostních kamer, operátor PCO), ve službách správy nemovitostí a údržby budov (administrativa, evidence, zpracování a vedení dokumentace, účetnictví, údržba zeleně, technická správa, úklid). Využijte tyto služby pro náhradní plnění 2022.

Limit poskytovatelů náhradního plnění

Náhradní plnění smí poskytovat pouze společnost zaměstnávající víc jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením v celkovém přepočteném počtu zaměstnanců.

Poskytovatelé náhradního plnění se řídí zákonně stanoveným limitem pro poskytování náhradního plnění. Za 1 svého zaměstnance OZP smí poskytovat zakázky max. ve výši 36násobku průměrné měsíční mzdy (I.-III. čtvrtletí předchozího roku). Poté je limit vyčerpán.

Oznámení Úřadu práce

Povinný podíl musí být splněn oznámením o způsobu plnění povinného podílu OZP na místně příslušném úřadu práce. Nejzazší termín pro doručení tohoto výkazu je 15. února následujícího roku.

Jestliže si nevíte rady s povinným zaměstnáváním OZP a náhradním plnění, obraťte se na mne. Rád Vám pomohu.

Náhradní plnění