Revize EZS a EPS

Zabezpečovací systémy EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) a EPS (elektronická požární signalizace) jsou využívány pro potřeby ochrany osob a majetku. V dnešní době se staly součástí mnoha komerčních, soukromých, velkých či malých objektů. Aby tyto systémy byly plně funkční a vyhovovaly legislativním předpisům, je třeba zajistit jejich pravidelné a včasné revize.

Pravidelná revize nejen kvůli pojišťovnám

Dle norem ČSN musí každá elektrická instalace po dokončení mít svou výchozí revizi. Následně je pak doporučena periodická revize, která odhalí závady a zabrání nefunkčnosti systémů. Na pravidelné prohlídky bere zřetel i většina pojišťoven, což při havárii nebo poškození může mít neblahé následky při plnění pojistných událostí.

Revize sníží rizika úrazu i požáru

Revize je tedy nutná nejen pro pojišťovny, ale především pro ochranu vlastního zdraví. Pravidelnou kontrolou můžete předejít poranění následkem elektrického proudu či minimalizovat vznik požáru. Zároveň revize zjistí aktuální stav zabezpečovacích zařízení, které může selhat následkem vybití nebo poškození záložních zdrojů.

Co je součástí revize EZS a EPS?

Při revizi se obvykle kontroluje upevnění, kryt a čistota zařízení. Dále propojení vedení a veškeré stavební úpravy, které by mohly zabezpečovací systémy ovlivnit a poškodit. V neposlední řadě se kontrolují i odstraněné závady, které byly případně zjištěny v předchozí revizi.

Co obsahuje revizní zpráva?

Veškeré revize provádí vždy kvalifikovaní a proškolení znalci v oboru, kteří vše postupují podle platných norem a nařízení. Výsledná revizní zpráva obsahuje mj. zkoušku činnosti při provozu, výsledky měření, aktuální stav a provozní parametry zařízení a také termín pro následnou pravidelnou revizi. 

Kontaktní formulář


Revize EZS a EPS