Facility Management - Brno, Olomouc, Zlín

Služby facility managementu (správy a údržby budov) se řídí podle potřeb a požadavků klienta. Cílem těchto služeb je nalézt a dosáhnout optimální chod provozu budovy a zvýšit celkovou hodnotu nemovitosti tím, že její rozvoj bude dlouhodobě udržitelný a náklady na provoz a investice budovy budou optimalizovány.

Komplexní správa nemovitostí

Facility management

Technická správa budov

Facility management zahrnuje služby kompletní technické správy budov, které udržují všechna technická zařízení budovy v bezporuchovém chodu díky provádění pravidelné údržby a kontrolní činnosti těchto zařízení, kterým se věnuje profesionální odborný technický správce. Provádí včasné revizní prohlídky zařízení v termínech předepsaných aktuální legislativou.

Havarijní služba

K optimálnímu chodu budovy je čas od času zapotřebí havarijní služby, která při využití facility managementu funguje pro klienty nonstop 24 hodin, reaguje pružně a usiluje o zabránění či snížení vzniklých škod.

Energetické hospodářství

Služby související s řízením energetického provozu objektu vykonává zkušený, odborný energetik. Jedná s dodavateli médií, kontroluje spotřebu energií, provádí a sleduje hlavní odečty, zpracovává výkazy a statistické formuláře a předkládá podklady pro vyúčtování. Mimo to porovnává hodnoty a nese zodpovědnost za dodržování limitů odběru energií. Výchozím hlediskem pro optimální řízení energií je energetický audit, relevantní hodnoty ukáže též průkaz energetické náročnosti budov.

Infrastrukturní služby

Facility infrastrukturní služby zvyšují atraktivitu budovy a zajišťují doplňkové služby týkající se plynulého chodu, bezpečnosti a čistoty budovy. Patří sem například technická či fyzická ostraha objektu, služby na vrátnici, recepční služby, komplexní úklid, údržba zeleně, skladové a odpadové hospodářství a jiné.

Využitím těchto podpůrných služeb ušetříte svým zaměstnancům mnoho času a práce a budou se tak moci soustředit na hlavní profesní práci. Starosti s administrativou a zajišťováním pracovníků těchto služeb, včetně odpovědnosti za kvalitu odvedené práce tedy můžete přenechat facility odborníkům.

Cíl komplexních facility služeb = optimalizace nákladů

Na základě propracované strategie řízení facility služeb a plánu kompletní údržby oprav dokážeme společně optimalizovat Vaše provozní a investiční náklady na spotřebu energií, opravy, řízení a údržbu technologií atd. Další metodou jak docílit optimalizace nákladů je odběr facility služeb pro náhradní plnění, pakliže má Vaše společnost více jak 25 zaměstnanců. 

Je výhodné zajistit si facility management s jedním profesionálním partnerem.
Rád se Vám budu věnovat, pokud mne oslovíte.

Facility Management - Brno, Olomouc, Zlín

Kontaktní formulář


Facility Management