Zabezpečovací systémy - PCO - Brno, Olomouc, Zlín

PCO je zkratkou pro pult centrální ochrany nebo pult centralizované ochrany. Jedná se o pracoviště multimediálního dohledového centra, kde operátoři PCO sledují a vyhodnocují záznamy ze zabezpečovacích systémů nainstalovaných ve střeženém objektu. Tím je garantováno zabezpečení domu či objektů i bez přítomnosti členů fyzické ostrahy na místě. Bezpečnostní služba PCO funguje 24 hodin denně.

Možnosti napojení na PCO

V jakémkoli objektu mohou být instalovány například tyto bezpečnostní systémy:

  • EZS - elektronická zabezpečovací signalizace
  • EPS - elektronická požární signalizace - ochrana osob a majetku před požárem
  • CCTV - bezpečnostní kamery
  • EZS Videofied - ověření narušení objektu pomocí videozáznamu

Každý z těchto systémů může být napojen na vzdálené pracoviště PCO.

Napojení na PCO v praxi

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) je možné na celém území ČR. Zajistí Vám zabezpečení domu nebo objektů elektronickou cestou. Bezpečnostní kamery poskytnou přehled o vnitřním i vnějším pohybu osob. Revoluční novinkou v zabezpečení objektů je EZS Videofied, díky němuž dálková ostraha získá krátký videozáznam o narušení objektu - tím jsou informováni o počtu pachatelů, nebo o planém poplachu. Videozáznam pomáhá také při identifikaci pachatele.

Monitorovací služby pultu centralizované ochrany jsou založeny na přenosu signálů ze zabezpečovacích systémů, které nepřetržitě či ve stanovenou dobu monitorují sledované objekty. Podmínkou je dostupnost cesty pro přenos dat; ten probíhá v systému PCO prostřednictvím digitálních komunikačních formátů, které umožňují přenos plného rozsahu událostí generovaných monitorovacími systémy, nebo formou předávání stavových signálů, možná je i kombinace obou možností.

Získaná data z monitorovacích systémů vyhodnocují operátoři PCO v Dohledovém centru. V případě zjištěné odchylky od normálu ostraha ihned zajistí smluvně dohodnutou reakci s klientem (výjezd hlídky, dostřežení objektu, předání informace Policii ČR atd.).

Zabezpečte svůj dům nebo jakýkoli objekt s klidným svědomím!

Zabezpečovací systémy - PCO - Brno, Olomouc, Zlín

Kontaktní formulář


Napojení na PCO