Náhradní plnění 2014

Nadále mohu pro Vaši společnost zajistit odběr služeb v režimu náhradního plnění 2014. Spolupracuji dlouhodobě se společnostmi, které se aktivně podílí na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jsou tak ověřenými tradičními dodavateli služeb pro náhradní plnění.

Náhradní plnění 2014 beze změn

Jistě jste zaznamenali mnohé diskuse ohledně novinek týkajících se náhradního plnění. Podmínky však zůstávají stále stejné od 1. 1. 2012, kdy vstoupila v platnost novela Zákona o zaměstnanosti. Žádné legislativní změny - jako např. centrální registr - od té doby až do konce roku 2013 nenastaly.

Jak splnit povinný podíl v r. 2014

Pakliže se Vás týká plnění povinného podílu (firmy 25+), ale nemůžete zaměstnávat handicapované napřímo, je forma náhradního plnění celkem pragmatickým řešením.

V praxi to znamená, že odeberete určitý objem služeb, který náhradně pokryjí Vaše zaměstnávání OZP v povinném podílu (4 %). Jedná se o služby, které jsou prospěšné běžnému chodu a provozu firem, např.

Dodavatel náhradního plnění vede evidenci o službách, které odebíráte v režimu náhradního plnění 2014. To Vám pomůže při výkazu povinného podílu OZP pro Úřad práce (do 15. 2. 2015). 

Poskytování náhradního plnění má svůj limit

Zákon určuje dodavatelům náhradního plnění určitý limit v objemu poskytovaných služeb podle toho, kolik mají svých zaměstnanců se zdravotním postižením. Za každou takovou osobu mohou poskytovat služby (nebo zboží či zakázky) do výše 36ti násobku měsíční mzdy 2013, přes tento limit nemohou již služby poskytovat v rámci náhradního plnění.

Včasná objednávka služeb Vám zajistí plnění povinného podílu formou náhradního plnění a zároveň Vám zajistí finanční úsporu (povinné odvody státu za zaměstnávání OZP).

Náhradní plnění 2014