Náhradní plnění 2018

Od 1.1.2012 je zákonem daná povinnost zaměstnávání OZP a to všem zaměstnavatelům, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zaměstnávat 4% OZP ze všech svých zaměstnanců. To je v případě 25 zaměstnanců 1 OZP zaměstnanec. Jsou tři způsoby, jak povinný podíl splnit: 

  • Náhradním plněním - odebíráním výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců zdravotně postižených nebo odebíráním výrobků či služeb od OZP, které jsou samostatně výdělečně činnými.
  • Odvodem do státního rozpočtu.
  • Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 

Náhradní plnění 2018 v praxi

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona  č. 435/2004 Sb., která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Elektronická evidence NP 2018

K možnému dodání výrobků či služeb a následnému započtení do náhradního plnění, slouží nová elektronická evidence. Informace o poskytnutém plnění bude do evidence vkládat zásadně dodavatel zboží, služeb či zakázek a to nejpozději do 30 dnů od zaplacení. 

Služby, které lze odebrat v rámci náhradního plnění

Výhody náhradního plnění

  • ušetříte na odvodu státu
  • vyhnete se pokutě až ve výši 1.000.000 Kč
  • odebere užitečné zboží a služby
  • ušetříte si starosti se sháněním vlastních OZP zaměstnanců
  • pomůžete zdravotně postiženým osobám a firmám, které je zaměstnávají

 

Neváhejte se na mne obrátit, i v roce 2018 Vám s odběrem náhradního plnění pomohu.

 

 

Náhradní plnění 2018